Weergaven navigatie

Scholing weergaven navigatie

Vandaag

PRPP Assessment (2023)

Aanmelden voor Assessmentcursussen 2023 Voorgaande jaren was er een inschrijvingsdag eind mei waarop de inschrijving voor de cursussen in het jaar daarop startte. Door de huidige coronasituatie met kleinere cursusgroepen en een reservelijst van aanmeldingen als de cursusgroepen weer groter mogen zijn, is besloten die lijst van reservecursisten over te laten lopen in deelname aan de 2023 cursussen. Vandaar dat voor de PRPP Assessment cursussen in 2023 nu ook aangemeld kan worden, en er geen inschrijvingsdag eind mei komt. ma 13 t/m vr 17 maart, TKD vr 12 mei (Utrecht) VOL ma 17 t/m vr 21 april, TKD vr 2 juni (Houten) ma 25 t/m vr 29 september, TKD vr 24 nov (Houten) ma 9 t/m vr 13 oktober, TKD vr 15 dec (Utrecht)   Kijk voor alle informatie en aanmelden op: https://ergologie.nl/PRPP-A-cursus_2023-info.htm

€1670

PRPP Interventie (2023)

Aristo Utrecht Brennerbaan 150, Utrecht

De PRPP Interventie is onderdeel van het PRPP systeem, een generieke methode die is ontwikkeld in Australië voor het vastleggen van dagelijks handelen van mensen met problemen in de informatieverwerking en gebaseerd op het Australische Occupational Performance Model. De PRPP analyseert en verbeterd het handelen vanuit het proces van informatieverwerking (Chapparo & Ranka, 1996). De PRPP Intervention Course wordt al enige jaren door Ergologie georganiseerd, is in nauw overleg met de grondleggers Chris Chapparo en Judy Ranka nu als PRPP Interventie cursus in het Nederlands ontwikkeld en wordt door Nederlandse docenten geven met Nederlandse voorbeelden. Cursus De cursus kan alleen worden gevolgd door ergotherapeuten die de PRPP Assessment cursus gevolgd hebben en de PRPP in de praktijk toepassen. Naast de fase van diagnostiek (Assessment) voorziet het PRPP-systeem in een behandelmethodiek voor cognitieve strategietraining passend bij taakgericht oefenen (Interventie). Deze methodiek is gebaseerd op kennis van, en theorieën over strategieën van informatieverwerking, leerprincipes en dagelijks handelen. De methodiek maakt gebruik van systematische instructie om specifieke strategieën tijdens het handelen te leren toepassen. De PRPP Interventie kan bij iedere activiteit en in iedere context toegepast worden. Het doel van de PRPP Interventie is: - het verbeteren van het gebruik van strategieën van informatieverwerking tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten - het verhogen van de taakbeheersing De verwachte uitkomst:verbeterde uitvoering van alledaagse activiteiten die nodig/gewenst zijn. Het succes van de interventie wordt bepaald door een toegenomen uitvoering van activiteiten en toegenomen inzet van cognitieve strategieën hierbij (gemeten met PRPP Assessment Fase 1 en 2). De PRPP Interventie staat beschreven in de ergotherapierichtlijn CVA. Deelname Om deel te nemen aan deze cursus moet je aan het volgende voldoen: - je bent een ergotherapeut - je hebt de de PRPP Assessment cursus gevolgd - je past de PRPP in de praktijk toe  

€1670

PRPP@Work (2023)

Aristo Utrecht Brennerbaan 150, Utrecht

Cursusdatum maandag 24 april en maandag 5 juni 2023, van 09.30 - 17.00 uur Voor PRPP Assessment geschoolde ergotherapeuten De PRPP@Work is een specifieke toepassing van de PRPP, uitgevoerd op de werkplek van de cliënt. Er zijn meerdere oorzaken waarom deelname aan het arbeidsproces beperkt is of dreigt te worden. Hierbij valt onder meer te denken aan een verworven hersenletsel, een progressief neurologische aandoening of ziekte. Het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen voor het weer/nog kunnen werken is van grote waarde voor zowel de cliënt, diens werkgever (denk ook aan de Wet Verbetering Poortwachter) en binnen de letselschade. Voor ergotherapeuten die PRPP Assessment geschoold zijn en in de praktijk toepassen, biedt Ergologie in samenwerking met Esther Jansen van Hersenherstel (mede-ontwikkelaar van de nederlandstalige PRPP@Work) een 2-daagse scholing aan om met de PRPP@Work te leren werken. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de website van Ergologie, zie de link hieronder.

€1035
Translate »