Nieuws:

LET OP: Het board PRPP Interventie: Inhoudelijke vragen is alleen zichtbaar als je bent ingelogd op het forum én als je PRPP Interventie geschoold bent!

Main Menu

Recente berichten

#1
Algemene informatie en vragen / PRPP op Cotec-Enothe congres 2...
Last post by PRPP.nl - 15 september 2021, 09:57 AM
Van 15 t/m 18 september vindt het 2e Cotec-Enothe congres plaats. Gepland in Praag, maar nu volledig online.
Er zijn meerdere PRPP gerelateerde posters, lezingen en workshops.
Als je deelneemt kun je dit overzicht gebruiken om een aantal interessante onderwerpen te volgen.

15 september:
- Esther Jansen: Work ability after acquired brain injury - A workspace PRPP@work diagnosis followed by customized guidance. Parallel Session 5, 13:05 - 13:50
- Marieke Lindenschot: The PRPP-Assessment through the use of video material: what challenges do we encounter? Parallel Session 11, 14:11
- Dr Christine Chapparo: Effective cognitive strategy intervention with children who demonstrate reduced social-emotional skills and resilience during school social interactions. Parallel Session 26, 16:55

16 september:
- Dr Christine Chapparo: "Living Demands of Today: Children's Perspective". OR simply "The Living Demands of Today". Keynote Session 3, 09:35-10.20
- Dr Christine Chapparo: Strengths and difficulties impacting resilience needed for community re-entry in long stay mental health inpatients. Workshop 10.30
- Dr Judy Ranka: Measuring in-task arm and hand use after stroke: The Upper Limb Performance Assessment (ULPA). Poster Showcase 7, 11:26
- Dr Judy Ranka: Role-Based Rehabilitation: A novel interdisciplinary service delivery model for practice. Parallel Session 33, 11:34
- Melissa Nott: Occupation-based coaching to enhance cognitive strategy use and occupational performance. Parallel Session 42, 14:15
- Jochen Bilderbeek en Remco Klopper: Implementation of PRPP in The Netherlands: Lessons learned. Poster Showcase 12, 17:01

17 september:
- Linda Stigen: The power of observation. Occupational therapists' experiences of doing observations when assessing people with cognitive impairments. Parallel Session 55, 09:45
- Linda Stigen: Implementation of the Perceive, Recall, Plan and Perform system of analysis and intervention among occupational therapists in community services. Parallel Session 78, 15:15
#2
Beste lezer,

Wij zijn vier vierdejaars ergotherapiestudenten aan de Hogeschool van Amsterdam. In opdracht van het Radboudumc en de Hogeschool van Amsterdam werken we aan een afstudeerproject. Binnen dit project onderzoeken we de bruikbaarheid van het PRPP-interviewformat bij cliënten met de ziekte van Parkinson. Het uiteindelijke doel van dit project is om te inventariseren hoe ergotherapeuten nu cognitieve problemen bij parkinsonpatiënten analyseren, en in het bijzonder problemen in de toegepaste cognities. Ook gaan wij onderzoeken of het PRPP-interviewformat een hulpmiddel kan zijn om problemen in het handelen te analyseren. Ons eindproduct wordt een adviesrapport dat beschrijft waar de mogelijkheden en belemmeringen liggen voor toepassing en implementatie van het PRPP-interviewformat bij parkinsonpatiënten.

Om onze adviezen te onderbouwen, is het essentieel dat het werkveld betrokken is. Daarom willen we bij meerdere ergotherapeuten een online interview afnemen. Dit interview zal gaan over de inventarisatie en analyse van cognitieve problemen bij parkinsonpatiënten en zal maximaal een uur duren. Om deze interviews te kunnen doen, zijn wij op zoek naar PRPP assessment geschoolde ergotherapeuten die samenwerken met parkinsonpatiënten. Ervaring en kennis over het PRPP-interviewformat is niet vereist. Bent u of kent u deze ergotherapeut? Neem contact met ons op via interviewformat.parkinson@gmail.com, en vermeld in de mail in welke setting u werkzaam bent. We plannen dan in overleg een datum voor het interview dat zal plaatsvinden tussen 5 april en 23 april. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Studentonderzoekers Lisa van den Berg, Floor Berger, Mandy Nannings en Joshka van Ree
Opdrachtgevers Erica Blokker en Ingrid Sturkenboom
Docentbegeleider Eric Tigchelaar
#3
Algemene vragen / Gezocht: ParkinsonNet ergother...
Last post by Praktijkonderzoek.HAN2020 - 02 november 2020, 20:12 PM
Beste ergotherapeuten,

Wij zijn laatste jaar ergotherapie studenten van de HAN University of Applied Science. In opdracht van Ingrid Sturkenboom (ergotherapeut en onderzoeker Radboudumc) doen wij onderzoek naar het professioneel redeneren van ergotherapeuten. Hierbij richten wij ons op het kiezen van interventies in de behandeling van problemen in de toegepaste cognitie bij parkinsonpatiënten. 

In de huidige richtlijn Ergotherapie bij Parkinson worden weinig handvatten gegeven voor het kiezen van passende interventies bij problemen in de toegepaste cognitie. Uit recent onderzoek blijkt dat ergotherapeuten hier meer behoefte aan hebben. 
Op dit moment werkt de opdrachtgever aan een handreiking voor cognitieve strategietraining ter aanvulling op de huidige behandeling van parkinsonpatiënten. Om deze handreiking verder te ontwikkelen is het van belang dat in kaart wordt gebracht hoe ergotherapeuten redeneren in hun keuze tot interventies. 

Om het professioneel redeneren in kaart te brengen zijn wij op zoek naar ergotherapeuten die geschoold zijn in de PRPP-interventie en/of de CRT en minimaal 1,5 jaar aangesloten zijn bij ParkinsonNet. Elke deelnemer zal gevraagd worden aan één onlinefocusgroep deel te nemen, waarin videocasuïstiek besproken zal worden.

Voldoet u aan de voorwaarden en zou u willen deelnemen aan dit onderzoek om de behandeling van parkinsonpatiënten te verbeteren? Dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar ergo.po.groep14@gmail.com. Wij zullen u aanvullende informatie over het onderzoek toesturen en eventuele vragen beantwoorden.

Wij kijken uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groeten,

Marinka Blankenburgh
Sam Dingemans
Sanne Hartog
Jelmer Weel

#4
Algemene vragen / Re: Taakanalyse en deelstappen...
Last post by PRPP.nl - 02 november 2020, 19:47 PM
Fase 1 zal denk ik vooral moeten bestaan uit de stappen waarvan wordt verwacht dat het kind die WEL zelf kan/moet doen.
Misschien kunnen jullie een voorbeeld geven van een taak en de stappen die nu gebruikt worden.
#5
Algemene vragen / Taakanalyse en deelstappen bij...
Last post by PraktijkonderzoekHAN - 17 september 2020, 15:18 PM
Beste lezers,

Wij zijn aspirant onderzoekers van de hogeschool Arnhem en Nijmegen en we doen onderzoek naar de afname van de PRPP-assessment vanaf video's van kinderen met mitochondriële aandoeningen. De kinderergotherapeuten, waarbij we dit onderzoek doen, lopen tegen een probleem aan. De kinderen waarbij de PRPP-assessment afgenomen en gescoord dient te worden hebben een laag functie niveau. Dit houdt in dat de kinderen zelf een passieve rol hebben in het uitvoeren van de activiteiten. De ouders/verzorgers voeren de activiteit grotendeels of volledig uit.
Hoe kan er bij deze doelgroep in fase 1 een taakanalyse worden gedaan? En hoe kunnen er daarbij behorende deelstappen opgesteld worden?

Heeft er iemand tips of adviezen voor ons?
#6
Scholing / PRPP Interventie in 2020!
Last post by PRPP.nl - 24 augustus 2020, 19:48 PM
PRPP Interventie cursus - NL - november 2020

Cursus data: 9 t/m 13 november 2020
5-daagse cursus
Cursusbedrag € 1.270,-
Locatie Tilburg
Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Libra via: https://www.libranet.nl/service-menu/nieuws/prpp-interventie-cursus-bij-libra/

PRPP
De PRPP Interventie is onderdeel van het PRPP systeem van taakanalyse en interventie, een generieke methode die is ontwikkeld in Australië voor het vastleggen en verbeteren van het dagelijks handelen van mensen met problemen in de informatieverwerking en gebaseerd op het Australische Occupational Performance Model. De PRPP analyseert en verbeterd het handelen vanuit het proces van informatieverwerking en maakt gebruik van de principes van cognitieve strategietraining (Chapparo & Ranka, 2015). Naast de fase van diagnostiek (Assessment) voorziet het PRPP-systeem in een behandelmethodiek voor cognitieve strategietraining passend bij taakgericht oefenen (Interventie). Deze methodiek is gebaseerd op kennis van, en theorieën over strategieën van informatieverwerking, leerprincipes en dagelijks handelen. De methodiek maakt gebruik van systematische instructie om specifieke strategieën tijdens het handelen te leren toepassen. De PRPP Interventie kan bij alle doelgroepen in iedere activiteit en in iedere context toegepast worden.
Het doel van de PRPP Interventie is:
- het verbeteren van het gebruik van strategieën van informatieverwerking tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
- het verhogen van de taakbeheersing
De verwachte uitkomst:verbeterde uitvoering van alledaagse activiteiten die nodig/gewenst zijn. Het succes van de interventie wordt bepaald door een toegenomen uitvoering van activiteiten en toegenomen inzet van cognitieve strategieën hierbij (gemeten met PRPP Assessment Fase 1 en 2).
De PRPP Interventie staat beschreven in de ergotherapierichtlijn CVA.

Cursus
De PRPP Interventie cursus wordt sinds 2018  in het Nederlands gegeven en is gebaseerd op de originele Engelstalige PRPP intervention course zoals grondleggers Chris Chapparo en Judy Ranka wordt gegeven.De cursus wordt door Nederlandse docenten met verschillende achtergronden aan de hand van Nederlandse casuistiekvoorbeelden gegeven. De PRPP interventie is geschikt voor gebruik bij iedere doelgroep. In de cursus leer je werken met de PRPP interventieplanner die je op een gestructureerde wijze alle behandelbesluiten laat nemen voor gepersonaliseerde, taakgerichte cognitieve strategietraining. Dit sluit aan bij de beschikbare wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van cognitieve revalidatie door ergotherapeuten gericht op het verbeteren van het dagelijks handelen. De cursus biedt de uitgebreide mogelijkheid theoretische kennis over cognitieve strategietraining praktisch te leren toepassen op verschillende casussen waaronder voorbeelden uit je eigen praktijk. Aan het eind van de 5-daagse cursusdagen gaven cursisten aan het geheel een zeer goede beoordeling.

De cursus kan alleen worden gevolgd door ergotherapeuten die de PRPP Assessment cursus gevolgd hebben en de PRPP in de praktijk toepassen. Dit vanwege het bekend zijn met de 35 definities van toegepaste cognitieve strategieën van informatieverwerken en de onderligende theorieën over betekenisvol dagelijks handelen.

Reacties cursisten:
- "Goede afwisseling tussen theorie en praktijk.Veel oefenen, onderbouwd keuzes maken."
- "Praktisch na Assessment verder kunnen denken richting mogelijkheden van interventie."
- "Variatie in werkvormen, de docenten zijn deskundig en flexibel."
- "Goed opgebouwde cursus, praktisch, nieuwe inzichten direct toepasbaar."
- "Dit is eigenlijk de basis voor iedere ergotherapeut."


Deelname
Om deel te nemen aan deze cursus moet je aan het volgende voldoen:
- je bent een ergotherapeut
- je hebt de de PRPP Assessment cursus gevolgd
- je past de PRPP in de praktijk toe#7
Algemene informatie en vragen / Re: PRPP Circle
Last post by PRPP.nl - 30 juli 2020, 22:51 PM
Hi!
Welcome to our forum! It's all in Dutch, but maybe it still can help you.
Find all PRPP documents, including the Model here: https://www.prpp.nl/forum/index.php?board=12.0
#8
Algemene informatie en vragen / PRPP Circle
Last post by AndreaH - 21 juli 2020, 10:53 AM
Hello
Judy Ranka, give me your homepage and think you can help me :-) I'm looking for the new vision of the PRPP circle.
Can you send me please?

I thank you in advance
Andrea M. Handschuh
#9
Algemene informatie en vragen / Afnemen PRPP vakantietaak bij ...
Last post by PRPP.nl - 02 september 2019, 19:22 PM
Deze vraag is verplaatst naar het topic PRPP Vakantietaak

https://www.prpp.nl/forum/index.php?topic=174.0.
#10
Scholing / PRPP nascholing 1 november 201...
Last post by PRPP.nl - 30 mei 2019, 22:19 PM
De enige regulier PRPP nascholing vindt plaats op vrijdag 1 november 2019.
Inschrijven is al mogelijk, er is maar plaats voor 10 deelnemers.

Na deze dag, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van casuïstiek van deelnemers, ben je weer helemaal up-to-date wat betreft de laatste ontwikkelingen en heb je meer kennis en kunde om het PRPP Assessment goed in te zetten.

Kijk voor meer informatie op: https://www.prpp.nl/scholing/prpp-assessment-nascholing-4/