Documenten

Hier vindt je allerlei PRPP gerelateerde documenten: Gepubliceerde artikelen, links naar wetenschappelijke artikelen/onderzoeken, scripties die een relatie hebben met de PRPP en allerlei documenten die van pas komen bij het gebruiken van de PRPP.

LET OP: De meeste recente documenten staan per categorie bovenaan!

PRPP Documenten | Artikelen | Wetenschappelijke artikelen/onderzoeken | Scripties

PRPP documenten
PRPP Assessment scoreformulier
Het meest recente PRPP Scoreformulier en Interpretatiewerkblad (2018) is door PRPP geschoolden te downloaden via het Forum.
PRPP Assessment Scoreformulier, Screening versie
Er is ook een vereenvoudigde versie van het PRPP Assessment Scoreformulier. Hierbij is het scoren van fouten in Fase 1 vereenvoudigd door alleen de keuze tussen Ja en Nee (wel of geen fout) te hebben. In Fase hoeft er geen score te worden gegeven, je geeft alleen aan welke descriptoren een probleem zijn. Beschikbaar bij de PRPP Assessment cursus, de Assessment nascholing en te downloaden via het Forum.
Beschikbaar voor PRPP geschoolde ergotherapeuten die hun PRPP observaties makkelijker en sneller willen scoren en uitwerken.
Formulier om toestemming te vragen voor het maken en ter beschikking stellen van videomateriaal
PRPP model
Een handig, dubbelzijdig blad met zowel het Engelse als het Nederlandse PRPP model. Beschikbaar bij de PRPP Assessment cursus en door PRPP geschoolde ergotherapeuten te downloaden via het PRPP.nl forum.
PRPP Descriptoren (NL-ENG)
Overzicht met de definities van de descriptoren in zowel het Engels als het Nederlands. Beschikbaar bij de PRPP Assessment cursus en door PRPP geschoolde ergotherapeuten te downloaden via het PRPP.nl forum.
PRPP Interpretation Grid (NL-ENG)
Handige bewerking op het originele formulier waarbij zowel de Engelse en Nederlandse termen staan vermeld. Vooral bedoeld voor ergotherapeuten die de cursus in het Engels hebben gevolgd. Beschikbaar bij de PRPP.nl Assessment nascholing en op te vragen.
PRPP Interview vragen
Hulpmiddel om de PRPP in de vorm van een interview te gebruiken. Beschikbaar bij de PRPP Assessment cursus en door PRPP geschoolde ergotherapeuten te downloaden via het PRPP.nl forum.
Overzicht klinische beelden
Handig overzicht van klinische beelden behorende bij descriptoren. Beschikbaar bij de PRPP.nl Assessment nascholing en door PRPP geschoolde ergotherapeuten te downloaden via het PRPP.nl forum.
PRPP@Work
Speciale interview versie van de PRPP om te gebruiken voor werknemer en werkgever. In 2019 is er gewerkt aan de Nederlandse versie.  Kijk hier voor meer informatie.

Naar boven

PRPP artikelen
PRPP Update (2014)
Informatief artikel over recente updates. Verschenen in Ergotherapie Magazine 6, september 2014.
Interview met Judy Ranka en Chris Chapparo (ontwikkelaars van het PRPP-systeem).
Artikel met algemene PRPP uitleg en het toepassen en implementeren van de PRPP in een verpleeghuis.
Eerste Nederlandse artikel over het PRPP-systeem. Let op: Dit is een verouderd artikel!


Naar boven

Wetenschappelijke PRPP artikelen/onderzoeken
The reliability and validity of the perceive, recall, plan and perform assessment in children with a mitochondrial disorder.Link Marieke Lindenschot, Saskia Koene, Melissa T. Nott, Maria W. G. Nijhuis-van der Sanden, Imelda J. M. de Groot, Esther M. J. Steultjens & Maud J. L. Graff (Disability and Rehabilitation 2022)
Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van het PRPP-Assessment bij door ouders aangeleverde video's van kinderen met mitochondriële aandoeningen.
Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)-Assessment Based on Parent-Provided Videos of Children with Mitochondrial Disorder: Action Design Research on Implementation Challenges.Link Marieke Lindenschot, Imelda J.M.de Groot, Maria W.G. Nijhuis-van der Sanden, Esther M.J. Steultjens, Maud J.L. Graff & Saskia Koene (Physical & Occupational Therapy In Pediatrics 2022)
Onderzoek naar het gebruik van door ouders opgenomen video's van kinderen met mitochondriële aandoeningen voor het afnemen van het PRPP-Assessment.
Impaired awareness of deficits and cognitive strategy use in occupational performance of persons with acquired brain injury (ABI).Link Sabine van Erp and Esther Steultjens Department of Occupational Therapy, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) University of Applied Science, Nijmegen, The Netherlands (Irish Journal of Occupational Therapy 2020)
Er is onderzocht wat de invloed van verminderd ziekte inzicht is op de uitvoer van het dagelijks handelen; middels de PRPP is kaart gebracht welke cognitieve strategieën worden ingezet tijdens het uitvoeren van een betekenisvolle activiteit en wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deelnemers met emergent en anticipatoir inzicht.
Applied cognitive strategy behaviours in people with Parkinson’s disease during daily activities: A cross-sectional studyLink Ingrid H. W. M. STURKENBOOM, PhD, Melissa T. NOTT, PhD, Bastiaan R. BLOEM, PhD, MD, Christine CHAPPARO, PhD and Esther M. J. STEULTJENS, PhD (J Rehabil Med 2020; 52: jrm00010)
Studie naar gebruik van cognitieve strategieën bij Parkinson patiënten.
The Effect of Cognitive Strategy Intervention on the Occupational Performance of Individuals with an Upper Limb Amputation Using a Prosthesis (2017)Link Sproats, M., Ranka, J., & Nott, M. (2013). Addressing cognitive load in upper limb prosthetic training using the perceive, recall, plan & perform (PRPP) intervention: A critical case study. Australian Occupational Therapy Journal, 60(Supp 1), 89.
Studie over het effect van PRPP Interventie bij mensen met een armprothese.
Work after breast cancer: Identification of cognitive difficulties using the Perceive, Recall, Plan, and Perform (PRPP) System of Task AnalysisLink Lewis, J., Chapparo, C., Mackenzie, L., & Ranka, J. (2016, British Journal of Occupational Therapy, 79(5), 323-332)
Onderzoek met de PRPP waarin problemen met het gebruik van cognitieve strategieen tijdens werk in kaart wordt gebracht bij vrouwen met borstkanker.

Information processing strategy dysfunctions during the play activities in Thai children with learning disabilitiesLink Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2016; 49(1): 17-35
Onderzoek met de PRPP tijdens spelactiviteiten naar problemen in de informatieverwerking bij Thaise kinderen met leerproblemen.

Reliability of the Perceive, Recall, Plan, and Perform (PRPP) assessment in community-dwelling dementia patients: test consistency and inter-rater agreement Link Steultjens EM, Voigt-Radloff S, Leonhart R, Graff MJ (Int Psychogeriatr. 2011 Dec 14:1-7)
Onderzoek naar de inter-beoordelaars betrouwbaarheid van PRPP assessment bij thuiswonende cliënten met dementie.

Reliability of the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis: a criterion-referenced assessment Link Nott MT, Chapparo C, Heard R. (Aust Occup Ther J. 2009 Oct;56(5):307-14.)
Onderzoek naar de inter-beoordelaars betrouwbaarheid van PRPP assessment bij cliënten na traumatisch hersenletsel.
Difficulties with multitasking on return to work after TBI: a critical case study Link Bootes K, Chapparo C. (Work. 2010;36(2):207-16.)
Het gebruik van het PRPP werkplek interview bij een cliënt met traumatisch hersenletsel die moeite heeft met multitasken bij reïntegratie naar werk
Assessment of productivity performance in men with HIV Associated Neurocognitive Disorder (HAND) Link Bootes K, Chapparo C. (Work. 2010;36(2):193-206)
Het gebruik [de toepassing] van het PRPP systeem bij cliënten met HAND (HIV Associated Neurocognitive Disorder).
Use of the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis for persons with schizophrenia: a preliminary study. Link Aubin G, Chapparo C, Gelinas I, Stip E, Rainville C. (Aust Occup Ther J. 2009 Jun;56(3):189-99)
Het gebruik van het PRPP systeem van taakanalyse bij cliënten met schizofrenie.
Ecological aspects of cognitive assessment. Link Bouwens, Sharon Franciska Maria (Maastricht : Neuropsych Publishers, 2009)
Proefschrift, deel 2 bevat onderzoek naar de voorspellende waarde van het NPO over dagelijks functioneren thuis. Bruikbaar bij motivatie voor gebruik van het PRPP-systeem.
Measuring information processing in a client with extreme agitation following traumatic brain injury using the Perceive, Recall, Plan and Perform System of Task Analysis. Link Nott MT, Chapparo C. (Aust Occup Ther J. 2008 Sep;55(3):188-98)
Het PRPP systeem van taakanalyse gebruiken om problemen in de informatieverwerking vast te stellen bij een geagiteerde cliënt met traumatisch hersenletsel.
Effective occupational therapy intervention with adults demonstrating agitation during post-traumatic amnesia. Link Nott MT, Chapparo C, Heard R. (Brain Inj. 2008 Aug;22(9):669-83)
Ergotherapeutische interventie gebaseerd op het PRPP systeem van taakanalyse en interventie bij geagiteerde cliënten met post-traumatisch geheugenverlies.

Naar boven

PRPP gerelateerde scripties/afstudeeronderzoeken
Onderzoeksrapport over de inzetbaarheid van de PRPP bij het in kaart brengen van het valrisico.
Onderzoeksrapport wat gebruikt is bij het ontwikkelen van de PRPP Vakantietaak.
Wat is een eenduidig observatie instrument voor het benoemen en beoordelen van cognitieve vaardigheden?
Een onderzoek naar de gebruikerservaringen met drie observatie-instrumenten binnen client-centred practice
Een aanbeveling voor ergotherapeutische instrumenten in de psychiatrie
Subjectief versus objectief: De Work Limitations Questionnaire vergeleken met een observatiemethode (PRPP)
Subjectief versus objectief: Ergotherapeutisch onderzoek naar alternatieven en implementatieadvies van het ONO
Een onderzoek naar het gebruik en het belang van de ergotherapeutische observatie-instrumenten binnen de diagnostische fase van de CVA-cliënt.

Naar boven


Translate »