Het Digitale PRPP Scoreformulier


Bestel direct het Digitale PRPP Scoreformulier

Al in het bezit van het DPS? Vraag de gratis update aan!
(kijk aub eerst in het DPS op het tabblad info of je een versie hebt ouder dan die van 12-02-2023).


Het Digitale PRPP Scoreformulier (DPS) is in 2012 door PRPP.nl ontwikkeld om het scoren en uitwerken van PRPP observaties makkelijker en sneller te maken. Ook het nabespreken wordt makkelijker en professioneler. Sinds 2016 zit het DPS inbegrepen bij de Nederlandse PRPP Assessment cursus. In augustus 2017 verscheen een nieuwe versie met nog meer functionaliteiten.

De digitale versie is volledig aangepast om makkelijk op de computer in te vullen. Percentage scores worden automatisch berekend en een geheugensteuntje voor elke descriptor is ingebouwd. Het bestand biedt ruimte om tot 5 handelingen te scoren. Alle scores worden samengevat op 1 overzichtelijke pagina en voorzien van 2 grafieken. In de nieuwste versie (12-02-2023) is er nu ook de mogelijkheid om aantekeningen te maken per handeling en je rapportage te maken in het DPS.

Het Digitale PRPP Scoreformulier is exclusief verkrijgbaar via PRPP.nl. Het kan alleen besteld worden door PRPP geschoolde ergotherapeuten (er wordt bij bestelling gevraagd om een kopie/foto van het cursus certificaat). Het gebruiksrecht voor het formulier wordt verleend aan een individuele gebruiker. Het is niet toegestaan het formulier te kopiëren en/of te verspreiden. Kijk hieronder voor veelgestelde vragen over het DPS.

This page in English.


Demo video


Bestellen

Bestel het Digitale PRPP Scoreformulier.


Veelgestelde vragen

 • Wat is het Digitale PRPP Scoreformulier?

  Het is een digitale versie van het originele papieren scoreformulier wat geschikt is gemaakt om op de computer in te vullen. Het is een complex en beveiligd Microsoft Excel bestand (.xls/.xlsx) waarin alle berekeningen automatisch voor je worden gedaan. Ook worden er een tabel en grafieken met de ingevulde scores gegenereerd.
 • Hoeveel kost het Digitale PRPP Scoreformulier?

  De prijs is 45 euro (incl. BTW) per gebruiker. Dit is inclusief gratis updates naar nieuwe versies in de toekomst en technische ondersteuning.
 • Werkt het Digitale PRPP Scoreformulier op elke computer?

  Het DPS kan worden gebruikt op elke computer of netwerk waarop Microsoft Office met Excel (vanaf versie 2003) is geinstalleerd. Ook op tablets werkt het DPS met de Microsoft Excel app. Het bestand werkt helaas niet in het online spreadsheet programma van Google Docs of met OpenOffice Calc.
 • Hoeveel PRPP geschoolden maken gebruik van het DPS?

  Inmiddels heeft meer dan 65% van alle PRPP geschoolde ergotherapeuten het DPS in bezit. Dit aantal is flink toegenomen sinds het DPS vanaf 2015 bij de Nederlandse PRPP cursus inbegrepen zit.
 • Heeft PRPP.nl toestemming gekregen van Chris Chapparo en Judy Ranka voor de ontwikkeling van het DPS?

  Ja. De Australische grondleggers van het PRPP-systeem zijn volledig op de hoogte van de ontwikkeling van het Digitale PRPP Scoreformulier. Momenteel wordt er met de Engelse versie een pilot gedraaid in Australië en Nieuw-Zeeland.
 • Waarom moet ik een kopie van mijn cursuscertificaat opsturen?

  Het is niet wenselijk dat het PRPP Scoreformulier zomaar door iedereen (dus ook door niet geschoolde therapeuten of studenten) wordt gebruikt. Hierdoor zou de kans aanwezig zijn dat niet geschoolde therapeuten of studenten met de PRPP gaan werken, wat uiteraard de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument zou schaden. Om zeker te weten dat diegene die het Digitale PRPP Scoreformulier wil gaan gebruiken ook de juiste scholing heeft gevolgd wordt er gevraagd om het cursuscertificaat.
 • Waarom wordt het formulier op naam van 1 ergotherapeut gezet?

  Software (zoals Microsoft Windows of Office) wordt altijd verkocht met een gebruikerslicentie. Dit betekent dat alleen de koper van het product dit legaal mag gebruiken. Voor het Digitale PRPP Scoreformulier geldt hetzelfde: De therapeut die het formulier koopt heeft een gebruiksrecht om het formulier legaal te gebruiken. Het is dus niet toegestaan om een andere therapeut, dan die vermeld staat op het Digitale PRPP Scoreformulier, het formulier te laten gebruiken of het formulier te kopiëren. Als meerdere ergotherapeuten binnen dezelfde instelling het Digitale PRPP Scoreformulier willen gebruiken moeten ze elk apart een formulier bestellen. Ze krijgen dan elk apart het Digitale PRPP Scoreformulier voorzien van hun eigen naam. Voor de juiste werking van het formulier is het nodig om elke keer het originele bestand te gebruiken en dit vervolgens op te slaan onder een andere naam.
 • Is er een handleiding beschikbaar?

  Ja. Het Digitale PRPP Scoreformulier bevat een geschreven handleiding. Daarnaast is er een uitgebreide videohandleiding en video's met tips & tricks beschikbaar (link staat in het DPS).
 • Heb ik de meest recente versie van het DPS

  De meest recente versie van het DPS is die van 12-02-2023. In het DPS, op het tabblad Info, is te zien welke versie (datum) je gebruikt. Als bestaande gebruiker kun je de nieuwste versie altijd gratis opvragen.

Translate »